Uitgangspunten Proces

  • De platforms, actieve bewonersinitiatieven en -organisatie van alle stadsdelen zijn evenredig en gelijkwaardig betrokken bij een uitwerkingsproces
  • Per stadsdeel zijn mensen/organisaties die de trekkersrol voor het voeren van dialoog en discussie op zich nemen
  • Er is een kleine werkorganisatie bestaande uit Co√∂rdinatieteam.
  • Er wordt gewerkt aan een organisatiestructuur.

Uitgangspunten

  • Iedere buurt (gebied, stadsdeel) kent zijn eigen realiteit en organisatievormen.
  • De verschillende vormen van samenwerking tussen georganiseerde netwerken, bewonersinitiatieven en organisaties vormen samen de kracht van Mokum
  • Het samenwerkingsverband Kracht van Mokum, is inclusief en dit betekent meerstemmigheid. Het is niet de bedoeling dat Kracht van Mokum een gezamenlijk standpunt inneemt per onderwerp.
  • Een platform (zoals Kracht van Mokum) geeft uiting aan deze meerstemmigheid en verschillen in benaderingen, belangen en standpunten. Dit doen we middels diverse activiteiten zoals beschreven in de ‘calls to action’.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.