In Geen categorie

Begin oktober heeft de coördinatiegroep en haar samenwerkingspartners zich positief uitgesproken over het verder aanpakken van de vijf calls to action uit het pleidooi, die beide terug te vinden zijn op onze website. Tijdens dit overleg is afgesproken dat Sjaak Blenk, die al langer actief is binnen de coördinatiegroep “Kracht van Mokum” de coordinatie van de calls to action ter hand zal nemen.

Sjaak Blenk: “Sinds anderhalf jaar mag ik mij inwoner van Amsterdam noemen. Ik vind het een eer mij te kunnen inzetten voor de samenleving in de mooiste stad van Nederland. Dat heb ik ook tijdens mijn arbeidzame leven in andere gemeenten gedaan als jongerenwerker, jongerenwerkconsulent en als directeur van een welzijnsorganisatie. Ik heb daarbij ervaren dat veel inwoners van een gemeente oprecht bereid zijn tijd en energie te steken in het verbeteren van hun woon- en leefomgeving. In Amsterdam is dat niet anders. Elke gemeentelijke overheid heeft datzelfde doel. Maar op een of andere manier weet men elkaar daarin niet te vinden. Het wekt wantrouwen naar elkaar wat weer tot negatieve energie leidt. Ook dat is niet anders in Amsterdam. Kracht van Mokum is een beweging, die een poging wil wagen om de relatie tussen actieve bewoners en de overheid te herstellen. Dat wil zij doen door uitvoering te geven aan de calls to action via allerlei concrete activiteiten. In het begin zullen die voornamelijk gericht zijn op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De activiteiten zijn te vinden op onze website. Het is de bedoeling dat jullie daar ook een actieve bijdrage aan gaan geven. Dat kan op verschillende manieren, zoals je kunt lezen in onze nieuwsbrief. Hopelijk zien we elkaar weer snel.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.