In Geen categorie

Met kracht vooruit in Mokum
Wat vorig jaar startte met een noodkreet tot behoud van diverse wijkcentra en een oproep aan de gemeente Amsterdam om de kracht Van Mokum te benutten is uitgegroeid tot een netwerk van netwerken van actieve bewoners en bewonersorganisaties. Allemaal Amsterdammers die zich op verschillende terreinen inzetten voor de stad en zich er hard voor maken dat bewoners meer eigenaarschap en zeggenschap krijgen. En die er voor pleiten dat de gemeente Amsterdam gaat participeren in hun initiatieven.

We hebben vele gesprekken met bewoners in de netwerken gevoerd. Om er achter te komen wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, waar bewoners tegenaan lopen en wat er moet gebeuren om dit te veranderen. Aan de hand van deze gesprekken is er een hartstochtelijk pleidooi geschreven en hebben we op 12 juli een symposium georganiseerd om de urgentie te duiden en een verandering bij de gemeente in gang te zetten. 

5 Calls to Action
De 5 actiepunten uit ons Hartstochtelijk Pleidooi blijven uiteraard de leidraad voor waar we op inzetten. We gaan met Kracht Van Mokum een nieuwe fase in. De fase van doorpakken op strategisch, organisatorisch en praktisch niveau. Hoe kunnen we de beweging, die de gemeentelijke organisatie moet gaan maken, versnellen? Hoe zorgen we voor een structuur van middelen, ondersteuning en ruimtes (Buurtplatformrecht)? Hoe kunnen we datgene wat we beogen al in de praktijk brengen om te laten zien dat het kan? En hoe organiseren we de netwerken in de stad zo, dat we goed met elkaar verbonden blijven en gezamenlijk meer kracht kunnen ontwikkelen?

Netwerkborrels
We laten de structuur van Sleutelfiguren uit elk stadsdeel nu los. We organiseren regelmatig netwerkborrels op steeds wisselende inspirerende plekken in de stad. Daar worden de contacten gelegd, ideeën uitgewisseld en snode plannen gesmeed. De eerste is al op 23 september van 17.00 tot 19.00 uur in Pondok, Poeldijkstraat 391.
Meld je hier aan in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

De diepte in met de netwerken
Met een aantal bewoners die we in juni hebben gesproken gaan we opnieuw in gesprek. Om erachter te komen wat zij nodig hebben om verder te komen in hun initiatief. En om te ontdekken wat zij daarin van Kracht van Mokum verwachten.

De boot in
We gaan letterlijk de boot in met ambtenaren die veel invloed hebben in de gemeentelijke organisatie. Om met hen de reis te gaan maken naar verandering. Verandering in de relatie tussen gemeentelijke overheid en burger. Het goede gesprek, scherp op de inhoud, maar zacht in de relatie.

Aan de slag met de Omgevingsvisie
Maar we gaan ook concreet aan de slag. Met het team Omgevingsvisie en afgevaardigden van bewonersnetwerken hebben we een werkgroep Buurtenconferentie Samen Stadmaken ingericht. Daarin  werken we toe naar een Buurtenconferentie op 2 november over de Uitvoeringsagenda van de Omgevingsvisie. Hoe gaan we samen in de toekomst de Stad Maken?

Maatschappelijke initiatieven in beeld
Onbekend maakt onbemind. Met dat motto zijn we aangehaakt bij de Initiatievenpers. Al die mooie en waardevolle initiatieven in de stad verdienen veel meer aandacht en zichtbaarheid. In de Initiatievenpers werken personen uit maatschappelijke organisaties en ambtenaren van de gemeente samen aan die zichtbaarheid en bekendheid. Kracht van Mokum heeft zitting genomen in de Initiatievenraad. De denktank van de Initiatievenpers.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.