In Geen categorie

Het symposium Dít is de kracht van Mokum op 12 juli en alle andere wake-up-calls van burgerinitiatieven, bewonersnetwerken en -organisaties in de stad beginnen langzaam maar zeker hun vruchten af te werpen. De urgentie om de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te verbeteren wordt breed gevoeld en uitgesproken. Tijd om te gaan DOEN!

Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie 2050
De gemeenteraad heeft in juli de Omgevingsvisie 2050 vastgesteld. Daarin is opgenomen de ontwikkeling van een Uitvoeringsagenda. Oftewel: hoe geven we samen met bewoner de Omgevingsvisie handen en voeten? Naar aanleiding van het symposium heeft het ambtenarenteam, dat zich hiermee bezighoudt, Kracht van Mokum benaderd met de vraag of wij in partnerschap de voorbereiding en organisatie van de ‘Samen Stadmaken Buurtenconferentie’ willen uitvoeren. Na een gesprek met de betreffende ambtenaren komen wij tot de conclusie dat er voldoende vertrouwen is om dit proces samen aan te gaan en te laten zien waar we met elkaar toe in staat zijn.
Geheel in lijn met het gedachtegoed van kracht van Mokum: in gelijkwaardig partnerschap bouwen aan de toekomst van de stad!

Oproep: deelnemers Kernteam Samen Stadmaken Buurtenconferentie
Om samen met de gemeente te komen tot een Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie 2050 stellen we een kernteam samen van bewoners die zich willen inzetten voor de voorbereiding en de organisatie van de Samen Stadmaken Buurtenconferentie eind oktober. Uiteraard met ondersteuning van professionals die het proces begeleiden. De rol van de leden van het kernteam is voornamelijk de verbinding leggen tussen het fijnmazige, veelkleurige en meerstemmige netwerk van actieve Amsterdammers en de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda. Er staat een passende financiële vergoeding tegenover.

Heb je belangstelling? Stuur een e-mail naar info@krachtvanmokum.nl en we nemen graag contact met je op, zodat we je van meer informatie kunnen voorzien.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.