In Geen categorie

Begin deze week was het zover het symposium Dit is de kracht van Mokum!

Programma

Tijdens het symposium gingen we met elkaar in gesprek aan de hand van het pleidooi Dit is de kracht van Mokum. We behandelden twee basisvragen:

  1. Geloof je in de kracht van Mokum?
  2. Deel je de urgentie dat het beter moet qua samenwerking en ondersteuning?

Vervolgens stelde we de vraag welke stappen gezet zouden moeten worden. Het is niet de eerste keer dat er wordt gesproken over deze onderwerpen, dus hoe kunnen we momentum creëren? Concreet:

3 Wie moet wat doen? Wat helpt echt?

Tijdens de workshops gingen we in drie groepen uiteen, de aandacht richtend op drie verschillende aspecten.

Workshop 1 — Politiek & ambtenarij: écht willen
Workshop 2 — Bewonersnetwerken: open en ondersteund
Workshop 3 — Nieuwe werkwijze: Dialoog

Tijdens de live stream, aan de talkshow tafel, brachten we alles bij elkaar in een prettig maar scherp gesprek, met wisselende tafelgasten.

Bekijk en lees:

Impressie van de middag

Mike Brantjes van Hart voor de K-Buurt maakte deze goede compilatie van het plenaire deel van het symposium.

Ma.ak020 schreef een mooie samenvatting over het symposium in hun nieuwsbrief:

Bekijk hier een foto impressie van de inspirerende middag:

Voor in de agenda
Op 10 september willen we in de middag opnieuw bij elkaar komen om het vervolg van het symposium en alles wat daaromheen is speelt te bespreken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.