In Geen categorie

Op vrijdag 2 juli besprak een groep van 36 actieve Amsterdammers, het conceptstuk “Hartstochtelijk Pleidooi”. Deze aanzet voor een advies aan de gemeente kwam tot stand na jarenlange ervaringen en zo’n 30 gesprekken met bewoners(organisaties).

Het was een hele waardevolle bijeenkomst. Gezamenlijk keken we wat er goed is aan het stuk en wat er nog verbeterd en aangevuld kan worden.

Dit deden we middels  gesprekken met elkaar, een Jam-board, met plaknotities en via opmerkingen in de chat. Ook per mail hebben veel mensen op het stuk gereageerd.

De deelnemers waardeerden dat het stuk gericht is op samenspraak, betere samenwerking en een beter werkwijze met de gemeente. Ook het feit dat het stuk duidelijk de onvrede en boosheid over de interactie tussen gemeente en actieve bewoners omschrijft, werd positief ontvangen. Het mag schuren en tegelijkertijd een constructief stuk zijn: Het is nu tijd dat de gemeente gaat participeren in de leefwereld met al die bewonersintiatieven en organisaties: de kracht van Mokum. 

Aan het pleidooi kunnen we ook nog een boel verbeteren en toevoegen. Een paar van de benoemde verbeter suggesties: 

  1. De échte kracht van Mokum is de beweging en verzameling van alle actieve Amsterdammers en organisaties die bezig zijn hun stad mooier en beter te maken. Deze actieve Amsterdammers streven al jarenlang op verschillende manieren hetzelfde doel na als het platform Kracht van Mokum nu. Die context waar onder meer het Maatschappelijk Akkoord (Ma.ak020) een belangrijk ijkpunt in is, moet beter worden geschetst.
  2. Het pleidooi mist nu nog daadkracht: er moeten duidelijke doelen in komen, concreet met tijdspad en urgentie. Anders is de kans groot dat het pleidooi iets is waar iedereen het op papier mee eens is. . Het is vaak  geen onwil maar onvermogen, waardoor processen spaak lopen. Dit pleidooi moet scherp genoeg zijn om het gesprek op gang te brengen waarom het dan toch vaak niet lukt op de manier die iedereen zegt na te streven. Aan de andere kant moet het stuk niet te instrumenteel worden en blijven gaan over het fundamentele pleidooi. 

Over het vervolg:

  • Belangrijk dat die brede beweging van actieve bewoners, nu het initiatief moet en mag nemen, dat we dit niet van gemeente laten afhangen. We willen dingen bereiken en veranderen, actie en resultaat zien en niet alleen maar blijven praten. 
  • Het platform Kracht van Mokum kan nog meer divers worden bijvoorbeeld door ook sociaal ondernemers te betrekken. Want niet alle bewoners zijn vrijwilligers en niet alle bewoners zijn hetzelfde. Wel hebben we een gezamenlijk doel. We willen allemaal dat het systeem verandert zodat het makkelijker wordt om initiatief te tonen en dit dan zelf uit te voeren. De gemeente zou hier in moeten en kunnen faciliteren.

Deze week gaat de kerngroep van Kracht van Mokum de ideeën, suggesties en verbeterpunten verwerken en de nodige aanpassingen doen. Dit om tot een goed pleidooi te komen op en voor het symposium op 12 juli, dat van 15.00 tot 17.00 te volgen zal zijn via een livestream.

Download Jam-board

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.