In Geen categorie

Kracht van Mokum heeft in overleg met wethouder Rutger Groot Wassink besloten om nog voor de zomer een Symposium betreft Participatie te organiseren. Dit is een dynamisch proces, waarbij we veel input zullen ophalen bij verschillende burgerinitiatieven en bewonersorganisaties, om zo de diversiteit, meerstemmigheid en veel kleurigheid aan opvattingen en ideeën betreft participatie in de stad over het voetlicht te brengen. Vertrekpunt is de notitie Participatie in het sociaal domein.
De inhoud van het symposium zijn we nu aan het vormgeven en een datum wordt binnenkort bepaald.

Hoe we de organisatie van dit symposium willen aanpakken is nu te lezen in dit Procesontwerp.
Pieter van Dijk is de procesbegeleider van het Symposium.
Wil je meedenken, heb je vragen of wil je contact? Mail dan naar info@krachtvanmokum.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.