In Geen categorie

De eerste Ma.akbank gaat van start! Rondom het thema “armoede onder werkende Amsterdammers” komt de komende maanden een zeer divers gezelschap van o.m. de EC-O, Educatief Centrum Oost, Sezo, de Kandidatenmarkt en WPI samen om op innovatieve wijze dit hardnekkige probleem gezamenlijk te gaan onderzoeken om de armoede te verminderen en liefst te voorkomen. 

Afgelopen maand hebben leden van het kernteam Sharona en Karien, mij en een aantal anderen meegenomen in dit nieuwe fenomeen. 

Begin 2020 is tussen politici, actieve bewoners(organisaties), maatschappelijke organisaties en ambtenaren het Maatschappelijk Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om Amsterdammers beter in staat te stellen samen een duurzame, inclusieve, eerlijke en mooie stad te maken. Een van de uitwerkingen daarvan zijn de Ma.akbanken: een op maat gemaakt hulpmiddel om samen knersende kwesties op te lossen.  

Ma.akbanken creëren een ontmoeting tussen mensen die mogelijkerwijs totaal niet op dezelfde golflengte denken en werken, maar elkaar wel vinden in de knersende kwestie die ze alleen samen kunnen oplossen. Groot verschil met de manieren waarop we normaliter gecompliceerde en hardnekkige problemen proberen op te lossen, is dat je tijdens een Ma.akbank het nadenken over oplossingen op de lange baan schuift. Je start door met elkaar te onderzoeken en bespreken wat de beelden van de verschillende deelnemers zijn bij de kwestie, wat er al gedaan is, waarom dat niet gewerkt heeft. Maar wat een Ma.akbank vooral onderscheidt is dat je ook met elkaar bijvoorbeeld de waarden en aannames, de systemen en het gedrag van de verschillende deelnemers bespreekt die invloed hebben op je kijk op de kwestie. Gedurende het hele traject wordt er gebruik gemaakt met allerlei innovatieve tools en hulpmiddelen die hun waarde al bewezen hebben om het proces te visualiseren en ondersteunen, creativiteit, gesprekken en nieuwe gezichtspunten te stimuleren. Dat vraagt lef van de deelnemers om te willen samenwerken met mensen met tegenstrijdige belangen, , ongemak en het uitstellen van oplossingen te verdragen en hun eigen aannames te onderzoeken. Deze eerste kennismaking, smaakte bij mij én bij de meeste andere deelnemers, naar meer. Ik denk daadwerkelijk dat we door hardnekkige en gecompliceerde kwesties in een Ma.akbank op deze andere manier gezamenlijk aan te pakken, op zijn best de kans dat er ruimte en inzichten ontstaan voor een oplossing, regelgeving of nieuw beleid, sterk vergroot. Maar zelfs als dat niet helemaal naar ieders tevredenheid lukt, er ten minste nieuwe samenwerkingsvormen en verbanden en wederzijds begrip worden gecreëerd die veel zullen opleveren. 

Meer informatie vind je op: Ma.akbanken (ak020.nl)

Verslag door: Cecilia Petit

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.