In Geen categorie

De gemeente is onlangs een inspraak- en participatieproces gestart over de verbetervoorstellen van het college voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel vanaf 2022. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening als vertegenwoordiger van een in Amsterdam actieve maatschappelijke organisatie over de voorstellen. De voorstellen (in de bijlage) komen voort uit een onlangs afgeronde evaluatie van onderzoeksbureau Necker en Naem naar de impact van de wijziging van het stelsel in 2018. Reageren kan nu via een verdiepende sessie op 10 mei aanstaande.

Verdiepende sessie 10 mei 19.30- 21.30
Tijdens deze verdiepende sessie wordt ingegaan op de uitkomsten van een eerder gehouden enquĂȘte en de stadsdeelgesprekken.De resultaten van de verdiepende sessie worden in een draagvlakpeiling aan een bredere groep Amsterdammers voorgelegd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar kim.jong@amsterdam.nl

Inspraak
U kunt tot 20 mei een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie op:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurlijk-stelsel/voorstel-verbetering-bestuurlijk-stelsel/#h2f0021f2-f2d7-d540-ac37-cbca1c78cbf5

Kern van de voorgestelde veranderingen

  • Een steviger mandaat voor stadsdeelbestuurders
  • Onderzoek naar deels gelote stadsdeelcommissies
  • Instellen van gelote stadspanels
  • Minder afstand tussen stadsdeel en kiezer
  • Meer contact tussen stadsdeelcommissie en de gemeenteraad
  • Meer invloed en ruimte voor Amsterdammers om te participeren
  • De leeftijd voor actief en passief stemrecht stadsdeelcommissie naar 16 jaar
  • Amsterdammers van buiten de EU met een geldige verblijfsvergunning krijgen, nadat zij 2 jaar in Nederland wonen, actief en passief kiesrecht voor de stadsdeelcommissies
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.