In Geen categorie

Platform Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven

Augustus 2020

Amsterdam heeft de Amsterdammer nodig. Nu meer dan ooit. Door de Corona-crisis stapelen de problemen in de stad zich op. Talloze bewoners laten dagelijks zien dat zij zich daarvoor kunnen en willen inspannen. In de meest uiteenlopende vormen hebben bewoners zich georganiseerd. In groot en klein verband. Formeel en informeel. Verspreid over de stad. Maar ook versnipperd. Dat maakt het lastig om een stevige gesprekspartner te zijn voor het stadsbestuur. Het is tijd om de krachten van de bewonersorganisaties te bundelen. Zodat de Amsterdammer meer van betekenis kan zijn in het herstel van de stad na de ravage die Covid-19 heeft aangericht en daarna.

Benut de Kracht van Mokum

In tijden van crisis gaan politici, stads(deel)besturen en ambtenaren extra hard aan de slag om de problemen op te lossen. De reflex is om meer ambtenaren en professionals in te zetten. Maar de gemeente kan het niet alleen en Mokum heeft veel kracht in zich. Er zijn zoveel Amsterdammers die willen en kunnen meedenken en zich willen inzetten voor hun stad en stadgenoten. Zij zijn de waardevolle bronnen en stille krachten, die erkenning en waardering verdienen. De financiële crisis in de Stopera leidt natuurlijk tot nieuwe keuzes, maar die dienen juist betrokken bewoners te stimuleren. Bewonersorganisaties en initiatieven mogen niet aan de besluitvormingstafel ontbreken.

De krachten bundelen

Dus bundelen we als Amsterdamse bewonersorganisaties in al onze diversiteit de krachten en belangen. In een platform. Waar ruimte is voor organisaties en initiatieven waar bewoners zelf zeggenschap over hebben. Die daadwerkelijk van onderop zijn georganiseerd. Die andere Amsterdammers weten aan te spreken op hun talenten en hen weten aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten.

Hier staan wij voor

Wij verbinden, faciliteren en versterken initiatieven van bewoners om hun stad leefbaarder te maken en naar elkaar om te zien. Wij weten andere Amsterdammers aan te spreken op hun talenten en aan te sporen om die in te zetten voor de stad en de stadgenoten. Daarmee starten we altijd van onderop: bij wat er leeft, bij wat bewoners belangrijk vinden en waar zij hun tijd en energie in willen steken.

Wij zetten ons ervoor in dat de Amsterdammer:

  • een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgave van de stad
  • een hoge mate van zelfstandigheid heeft en eigenaarschap voelt
  • op lokaal niveau gehoord wordt en beleid kan beïnvloeden
  • kan rekenen op een structurele ondersteuning daar waar nodig en zinvol isMeld je aan!Samen gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda en werkwijze. We roepen de gemeenteraad op organisaties en bewonersinitiatieven in de wijk meer ruimte te geven en een plek aan de bestuurlijke tafel. Fijn als je jouw organisatie aanmeldt door een email te sturen naar info@krachtvanmokum.nl

Initiatiefnemers:
Firoez Azarhoosh – Samen Vooruit, Indische Buurt aan Zet
Paul Busker – Wijkcentrum d’Oude Stadt
Wally Soesman – Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Cecilia Petit – Wijkcentrum de Pijp Dick Glastra van Loon
Eigenwijks Menno Houtstra – Kaskantine

Download hier de oproep.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.